"; print ""; //

". $titel ."


"; print $stories["art_inhoud"]; //print substr($verhaal,0,500); //print "
lees verder"; print ""; print ""; switch(date("n")) { case 1: //januari if (date("j")<7) { // happy new year print "
een gelukkig
".date("Y")."
"; } else { print "narrenschip"; } break; case 2: // februari print "gulzigheid"; break; case 3: // maart print "marskramer"; break; case 4: // april //thema tennis?? print "de vrek"; break; case 5: // mei print "de vrek"; break; case 6: // juni print "de vrek"; break; case 7: // juli print "de vrek"; break; case 8: // augustus print "de vrek"; break; case 9: // september print "de vrek"; break; case 10: // oktober print "de vrek"; break; case 11: //november print "de vrek"; break; case 12: //december if (date("j")<7) { // sinterklaas print ""; } else { //kerstmis print "merry christmas"; print "
naar de kerstdagen pagina"; } break; default: print "linux"; } //echo date("n/j/Y"); //n= maand zonder nullen j= dag zonder nullen Y=jaar") . " "; print ""; print ""; ?> "; print " "; print""; mt_srand((double)microtime()*1000000); $huidigpad="images/brant"; $handle = opendir($huidigpad); while($entry=readdir($handle)) { if (is_dir($huidigpad."/".$entry)) { //print "".$entry."
"; //print "
"; } else { if (eregi("(jpg|jpeg|gif|png)",$huidigpad."/".$entry)) { $pic_info[] = $entry; } } } $eind=count( $pic_info )-1; $min=0; closedir($handle); $nr=mt_rand($min,$eind); print ""; print ""; $matrix=getimagesize($huidigpad."/".$pic_info[$nr]); if ($matrix[0] >= 260) { $hoog = ceil($matrix[1] / ($matrix[0] / 260)); print "
"; } else { print ""; } print ""; print ""; //include("scr_php/poll/poll.inc"); //displayPoll(1); print "

"; print "
"; print "
"; print "Een narrenspiegel noem ik die waarin
"; print "Eenieder zich herkent als nar,zottin;
"; print "En wie eenieder is wordt recht verklaard
"; print "Wanneer men in de narrenspiegel staart.
"; print "
"; print "Wie zich goed spiegelt,die leert weldra goed
"; print "Dat hij zich niet als wijs beschouwen moet,
"; print "Zich niet moet houden voor wat hij niet is-
"; print "Geen sterveling is er die niet wat mist.
"; // include mini kalender // include("scr_php/calendarix/minical.php"); // einde include //print "
popupplaatje"; //print "
matrix"; //print "
tekenen test"; /* $linklist = @mysql_query( "SELECT * FROM links order by url desc limit 0,1"); $s_link = mysql_fetch_array($linklist); $title = $s_link["Title"]; $url = $s_link["url"]; $sdesc = $s_link["Sdesc"]; print "
".$title."geen titel
".$sdesc."
"; */ //print "
tennis test"; //print "
handboek"; /*$datar = Array(['mannen'] => Array ( [0] => 10 [1] => 20 [2] => 30 ) ['vrouwen'] => array ( [0] => 30 [1] => 20 [2] => 10 ) ); */ /* $aap['man'][0]=30; $aap['man'][1]=20; $aap['man'][2]=10; $aap['vrouw'][0]=10; $aap['vrouw'][1]=20; $aap['vrouw'][2]=30; if (!is_array($aap)) { print "fout"; } echo ""; //print $aap['man'][2]; */ print ""; print ""; $_GET['zfcategory']="zfeeder"; $_GET['zfposition']="p6,p9"; $_GET['zftemplate']="headlinebox"; include('scr_php/newsfeeds/zfeeder.php'); ?> "; print " "; print""; print ""; include("scr_php/inc/voet.inc"); ?>